Gerard Bol, SpraakMaker, 26 oktober

22829105_1525182324233553_2352562482486516038_o 22780216_1525183127566806_3041336809897187634_n 22788652_1525183247566794_8967251272957579566_n

Er zijn opdrachten die ik als ‘SpraakMaker’ nooit meer vergeet en woensdagmiddag jl. was de boekpresentatie van het (voor)leesboekje voor basisscholen, ‘Blijf van mijn ondergoed af’ door Anita Laterveer van de Stichting ‘Kids Say No’ zo’n moment. 

Ik mocht de pr hiervoor verzorgen en mocht ook zorgen voor het verder goed verlopen van deze bijeenkomst voor vertegenwoordigers van basisscholen, raadsleden, vrijwilligers en professionals als een soort van dagvoorzitter.
Kippenvel bij alle aanwezigen en je kon een speld horen vallen bij de verhalen van Anja Zandbergen (van de campagne ‘Verbreek de stilte’) en Ingrid Westerduin (de schrijfster van het boekje) die verhaalden hoe seksueel misbruik hun verdere leven heeft bepaald.
Anja zal komende zaterdag 28/10 met Anita ook in het televisieprogramma ‘Katwijk Live’ terugblikken op deze zeer aangrijpende bijeenkomst en haar rol hierbij. Bij RTV Katwijk vanaf 18.00 uur kan je het volgen en dat mag je dus zeker niet missen (wordt ook nog diverse keren herhaald).
Ik ben zo trots op die mensen die niet wegkijken en zich op alle manieren inzetten om seksueel misbruik en mishandeling van kinderen te voorkomen en zoals door deze middag het bespreekbaar willen maken en houden.
En als ik als ‘SpraakMaker’ zelfs stil word, dan zegt dat zeer veel!

22729169_1002620393225440_5692171316715343920_n

Bericht Facebook Gea Bruining

Heb het nog steeds koud; laat staan de beide vrouwen die vanmiddag hun verhaal vertelden: er
niet mogen zijn; niet worden gezien door wie(buren??) of waar (school??); pijn…
Zoveel bewondering voor deze twee: beide hadden hun verhaal opgeschreven en lazen het voor; dit was voor hen het meest controleerbaar. Maar ook een voorgelezen verhaal komt heel hard binnen.
Op het boekje staat: van 6 tot 12 jaar….Ingrid vertelde vanmiddag dat zij het eigenlijk als 4 jarige had geschreven (het moment dat het misbruik van haar begon).
Alle scholen in de gemeente Katwijk hebben 3 exemplaren van dit boekje gekregen; wethouder Gerard Mosterd sprak de hoop uit dat het ook zou worden gebruikt; hij sprak zeer betrokken en was aangedaan.
Gerard heeft op een zeer stille, ingetogen, humorvolle manier de presentatie gedaan.
Anita; tja…. moet ik nog meer zeggen dan: betrokken; altijd in actie; kom niet aan kinderen; lief mens!!!
22769783_1451261221589392_8703789348282973689_o

Bericht Facebook CDA Katwijk 25 oktober

Hoe praat je met kinderen over seksueel misbruik? Die vraag stond vanmiddag centraal op een bijeenkomst van de Katwijkse Stichting ” Kids Say No ” in de onderwijslocatie Otto Baron. Na een indrukwekkend verhaal van Anja Zandbergen van de landelijke campagne ‘Verbreek de stilte’, een bijdrage van Slachtofferhulp Nederland en een door de schrijfster geschetste achtergrond van het (voor)leesboekje ‘Blijf van mijn ondergoed af!’, werd het eerste exemplaar van dit boekje door initiatiefneemster van de Stichting, Anita Laterveer, overhandigd aan wethouder Mostert.

Stichting ” Kids Say No ” zorgt dat er op korte termijn per school 3 exemplaren van ‘Blijf van mijn ondergoed af!’ beschikbaar zijn. Met dit boekje voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen signalen van seksueel misbruik zo mogelijk herkenbaar en bespreek worden gemaakt. Het is belangrijk dat ook scholen weten dat ze met dit boekje over dit gevoelige onderwerp met kinderen kunnen praten.

Geen makkelijk onderwerp, maar belangrijk om het niet weg te stoppen. Het CDA waardeert alle inspanningen van Stichting ” Kids Say No ” en van de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten. Goed ook dat met het boekje een accent wordt gelegd op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets misgaat.

“Een voorgelicht kind staat steviger in zijn/haar schoentjes.”

22769783_1451261221589392_8703789348282973689_o 22713512_1451261228256058_5836271258724052326_o 22728760_1451261224922725_3599915720376316963_n

Bericht Facebook ChristenUnie Katwijk!

ChristenUnie Katwijk !

Gisteren was het heel stil in de Otto Baronschool in Katwijk aan de Rijn. Ervaringsdeskundigen van seksueel misbruik vertelden hun verhaal. Indrukwekkend! De wens van Anita Laterveer van Stichting Kids Say No is uitgekomen. Ingrid Westerduin heeft een (voor)leesboekje geschreven voor kinderen tussen de zes en twaalf jaar, waarvan het eerste exemplaar is uitgereikt aan wethouder Mostert. De boekjes zijn en worden gegeven aan leerkrachten van basisscholen met de vraag om dit boekje te gebruiken als handreiking om met kinderen over dit gevoelige en moeilijke onderwerp te praten en voorlichting te geven. Hier komt wel weer een taak op de schouders van de leerkrachten, maar het is het zeker waard. Zo kan vroeg worden gesignaleerd of er misbruik is, kan het kind sneller hulp krijgen, maar ook kansen om gezond en veilig op te groeien. Complimenten aan Anita, Anja en Ingrid.22730603_1853402351355686_7974317784146946044_n 22728837_1853402354689019_9103189385112245213_n

Bericht op Facebook De Lokalen !

De Lokalen heeft 3 nieuwe foto’s toegevoegd.

Deze woensdagmiddag waren Marcel van Tol en Gerard Bol van De Lokalen aanwezig bij de boekpresentatie van het (voor)leesboekje ‘Blijf van mijn ondergoed af!’. Dit wordt door de Stichting ‘Kids Say No’, opgericht door Anita Laterveer in oktober 2011, in drievoud aan alle Katwijkse basisscholen aangeboden. Het moet mogelijke gevallen van seksueel misbruik bespreekbaar maken.
Kippenvel en doodse stilte bij de volle ‘klas’ toen Anja Zandbergen namens de landelike campagne ‘Verbreek de stilte’ en Ingrid Westerduin, schrijfster van het boekje, vertelden over hun verleden waar ze seksueel werden misbruikt, wat het met hun verdere leven heeft gedaan en waar ze nu staan…
Laterveer bood het eerste exemplaar aan wethouder Mostert aan die een bevlogen dankwoord uitsprak. Vertegenwoordigers van de scholen kregen in de goody bag de boekjes en andere informatie mee.
De vrijwilligers van de stichting gaan de boekjes bij de scholen bezorgen en zijn altijd bereid om met scholen in gesprek te gaan om ze te steunen. Na de gedeelde levensverhalen van Anja en Ingrid word je als lokale politicus zo met de neus op de feiten gedrukt dat preventie ontiegelijk belangrijk is!
Stichting ‘Kids Say No’ en Anita Laterveer in het bijzonder, dank voor wat jullie voor Katwijkse- en andere kinderen betekenen in deze (dank aan collega-raadslid Irene van der Plas van het CDA voor de aanlevering van twee foto’s).
22728760_1451261224922725_3599915720376316963_n22769783_1451261221589392_8703789348282973689_o22729169_1002620393225440_5692171316715343920_n