Contact

Telefoon                                    06-23300843

E-mailadres                               mail@stichting-kids-say-no.nl

 Postadres                                 Stichting ”Kids Say No ”

                                                   Hyacinthstraat 57

      2223 GW Katwijk

Bankrekeningnummer               IBAN    NL78RABO0166213195

BIC                                            RABONL2U

Kamer van Koophandel            53789342

Bent u ouder, opvoeder, familielid of hulpverlener dan kunt u contact met ons opnemen om een wens van een kind dat mishandeld of misbruikt is in te dienen.

Indien u een vraag heeft of een aanbod wilt doen dan kunt u contact opnemen met Stichting “ Kids Say No “ in Katwijk. Het gebruik maken van het logo van de stichting voor diversen doeleinden moet in overleg gebeuren met het bestuur en deze moeten hun toestemming daar ook voor geven.

Het telefoonnummer is: 06-23300843

Giften

Particulieren of bedrijven die de Stichting “ Kids Say No “ met een financiële bijdrage willen ondersteunen kunnen een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: 1662.13.195, ten name van Stichting ” Kids Say No” in Katwijk onder vermelding van gift. De Stichting heeft ook een ANBI status…dus voor de sponsor zijn de giften voor de belasting aftrekbaar.

De stichting heeft geen winstoogmerk, dat wil zeggen: alle inkomsten worden besteed aan de activiteiten voor de kinderen.

ANBI-logo

                                      

Alle teksten,foto’s en het logo zijn eigendom van Stichting ” Kids Say No ”.
De foto’s die afgebeeld zijn op deze website, mogen niet gekopieerd worden of in gebruik genomen worden door derden.Alleen bij toestemming van Stichting ” Kids Say No ” Er mogen geen donaties/sponsoring/cadeaus of collectes uit naam van Stichting ” Kids Say No ” gebeuren of gevraagd worden.Bij waarneming van deze activiteiten zal de stichting aangifte doen bij de politie.