Links

Veilig Thuis (Voorheen AMK)

Algemeen Telefoonnummer 0800-2000

http://www.vooreenveiligthuis.nl/

 

Hulp bij seksueel geweld

http://www.seksueelgeweld.nl

 

Nationaal Fonds Kinderhulp

http://www.kinderhulp.nl

 

Slachtofferhulp Nederland

Telefoon 030-2340116

http://www.slachtofferhulp.nl

 

Informatie over seksuele misdrijven en hulpverlening.

http://www.seksueelmisdrijf.nl

 

Politie

Telefoon : 0900-8844

http://www.politie.nl

 

Stichting Lotgenoten Incest Slachtoffers

http://www.st-lis.nl

 

VSK

Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het gezin

Te bereiken via Transact

Telefoon: 030-2304006

http://www.transact.nl

E-mail : algemeen@transact.nl

 

Telefonische opvang seksueel geweld

Telefoon: 020-6130245

 

Vereniging tegen Kindermishandeling

Telefoon : 070-3507011

 

Kindertelefoon

http://www.kindertelefoon.nl

 

Meldpunt Kinderporno op Internet

Hooglandse Kerkgracht 17j

2312 HS Leiden

Woordvoering Meldpunt

tel: 071 5135049

Voor overige vragen:

info@meldpunt-kinderporno.nl

 

NIZW

Voorkoming kindermishandeling

Telefoon : 030-2306607

E-mail : bestel@nizw.nl

 

Huiselijkgeweld.nl

Informatielijn voor beroepskrachten:

030 – 7892112

T Algemeen 030 789 20 00

F Algemeen 030 789 21 11

E huiselijkgeweld@movisie.nl

http://www.huiselijkgeweld.nl/

 

Bureau Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling

Telefoon: 0320-234848

 

Voor een veilig thuis

Voor hulp bij vermoedens van kindermishandeling/misbruik http://www.vooreenveiligthuis.nl/kindermishandeling/

 

Kinderpraktijk De Vlinder

Een therapie speciaal ontwikkeld voor kinderen waarbij het kind centraal staat en niet het behandelmodel of de methode.

http://www.kinderpraktijkdevlinder.nl/

 

LANGZS

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal advocaten in december 2007 opgericht. Per september 2014 is de stichting, dankzij een subsidie van het Fonds Slachtofferhulp, uitgebreid met een ondersteunend medewerker.

De stichting heeft als doel:

– de deskundigheid van advocaten die slachtoffers bijstaan te vergroten;
– de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven te versterken;
– en aan publieksvoorlichting te doen.

Deze website is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van Fonds Slachtofferhulp.

http://langzs.nl/