De doelstelling

Stichting Kids Say No is in oktober 2011 opgericht ten behoeve van mishandelde en misbruikte kinderen in Nederland in de leeftijd van 3 tot 16 jaar.

Waarom

Stichting ” Kids Say No ” vervult wensen van mishandelde en misbruikte kinderen omdat zij uit ervaring weet dat het vervullen van een wens een helend effect heeft op hen. Het geeft deze kinderen de moed weer om kind te zijn en het vertrouwen in mensen te herstellen. Een fijne ervaring, het vervullen van een wens, dat kan dan een grote bijdrage leveren in de weg naar herstel…

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Kids Say No worden mogelijk gemaakt door middel van ontvangen giften of diensten. De uitvoering gebeurt waar mogelijk samen met andere betrokken organisaties, die misbruikte kinderen begeleiden en opnemen. De wensen van individuele kinderen worden vervuld door een beroep te doen op de bereidheid van personen,  instellingen of ondernemingen. Het gaat bijvoorbeeld om het meetrainen met een bekende voetballer, samen met een bekende radio-DJ een programma maken of meerijden in de vrachtwagen.

Daarnaast zijn er ook groepsactiviteiten. Zo wordt er jaarlijks geld ingezameld voor een dagje uit met de kinderen en hun ouders of begeleiders.

Bij voldoende financiële middelen kan dit ook resulteren in een bezoek aan een recreatiecentrum of pretpark.

Voorafgaand de uitvoering van een wens, is dmv overleg goedkeuring verkregen van de ouder(s), verzorger(s) of instelling.

Omwille van privacy van het kind of ouder(s) zal Stichting Kids Say No nimmer publicaties plaatsen of dan wel medewerking verlenen aan het plaatsen bij derden, waarbij de privacy van het kind of ouder kan worden geschaad.

Organisatie

De Stichting is ontstaan door vrijwilligers die zich hebben ingezet voor kinderen die misbruikt of mishandeld zijn. Deze vrijwilligers hebben de krachten gebundeld en vormen nu het bestuur van de Stichting. Uiteraard zijn de antecedenten van de betrokken vrijwilligers zorgvuldig onderzocht en zijn alle vrijwilligers verplicht in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Momenteel zijn er nog drie bestuursleden in de stichting waarvan er twee niets meer doen voor de stichting en alleen in het bestuur zitten. De stichting is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden…maar omdat je veel dingen te maken krijgt zien mensen er ook vanaf. De stichting wil ook niet i.v.m worden gebracht met motorclubs en pedojagers. De komende tijd zullen er weer diversen oproepen op sociale media geplaatst worden voor nieuwe bestuursleden en zullen de twee zittende bestuursleden uitgeschreven worden.